Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næring

Kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune

Som følgje av høge straumprisar vart det sett av ei ramme på 3 mill kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Delar av ramma vart fordelt av formannskapet i møte 11.11.2022. Komunestyret vodtek i møte 14.12.2022 å lyse ut resten av løyvinga til eingongsstøtteordning for straum til næringslivet i perioden f.o.m. april 2022 t.o.m. september 2022. Føremålet med ordnigna er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter på fleire områder. 

 

Straumstøtte næringsliv 2022

Lærdal – midt i smørauget

Lærdal ligg midt mellom Oslo og Bergen og har til alle tider vore eit nasjonalt knutepunkt. Heilt sidan menneska byrja å vandre i dette landet, har ei hovudferdsle mellom aust og vest gått gjennom Lærdal. Slik ligg Lærdal strategisk til for å etablera bedrifter i mange bransjar.

Lærdal har vore marknadsplass i mange hundreår grunna si strategiske plassering inst i Sognefjorden. Marknadstradisjonen blir i dag halden i hevd gjennom tre årlege, store marknadar – her frå Lærdalsmarknaden som blir arrangert i juni.