Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start. 

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid:   13. februar 2023 kl 17.30-20.30

Sau

Verdsarvmidlar 2022

Aurland kommune har frå 1.1.2020 overteke forvaltning av verdsarvmidlane for verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde.
 

Nærøyfjorden

Plantevernmidlar i grunnvatn i jordbruksområde – 2019-2021

NIBIO har stort sett funne låge konsentrasjonar av ugrasmiddel i grunnvatn på målestasjonen dei har på Nedre Eri i Lærdal. I 2019 var det påvist forhøgde konsentrasjonar av sink i tre prøvar, men ingen slike resultat i perioden 2019-2021.

Plantevernmidlar i grunnvatn i jordbruksområde – 2019-2021

Prøvetakingsutstyr for CWD (skrantesjuke) – hjort og elg

Jegerane i Lærdal skal ta hjerne- og lymfeprøve av vaksne dyr av hjort og elg.  Info er sendt ut til valdansvarleg, som skal senda vidare. I prøvekonvoluttane ligg detaljert info om korleis prøvane skal takast.

Foto: Rein Arne Golf