Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Revisjon av Tiltaksplan for Vestnorsk Fjordlandskap

Vestnorsk Fjordlandskap med Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vart i 2005 innskrive på UNESCO si verdsarvliste som naturområde med internasjonal kvalitet. Tilleggsmoment for innskrivinga er det aktive jordbrukslandskapet som tilfører området ein kulturell dimensjon.

Bakka

Kom på innspelsmøte om revidering av forvaltningsplan

Det blir jobba med å revidere forvaltningsplanen for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden. Denne planen omfattar heile verdsarvområdet, både verneområde og busette område som ikkje er verna. Forvaltningsplanen skal gje retningslinjer for praktisering av verneforskriftene, og råd til forvaltning av dei busette områda. Den skal gje oversikt over viktige problemstillingar rundt bruk og vern, og skissere tiltak som bidrar til ei god og heilskapleg forvaltning av området. 

Underdal

Korleis lukkast med god grovfôravling – markdag i Lærdal

Sola varma godt og graset stod frisk og grønt, då bønder frå Årdal, Lærdal og Aurland møttes til markdag på gardstunet hjå Jens Reidar Ljøsne i Lærdal onsdag kveld, 2. juni. Temaet for kvelden handla om korleis lukkast med god grovfôravling i lys av klimasmart landbruk.

Markdag