Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Etter periodisk ajourhold AR5 - NIBIO

Til eigarar av landbrukseigedomar i Aurland og Årdal kommune
Arealressurskarta i Aurland kommune og Årdal kommune er oppdatert. Det betyr at arealtala i gårdskart kan være endra. 
For eigedomar i Lærdal kommune, var det periodisk ajourhold i 2019.

 

Nydyrking

Fordeling av verdsarvmidlar 2020

Aurland kommune har frå 1.1.2020 overteke forvaltning av verdsarvmidlane for verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde.

Tufte