Møtet om ungdomshuset på Øyri

Referat frå møtet om Lærdal ungdomshus.