Beredskapsteam mot mobbing

I kommunestyret 17.09.2015 vart det vedteke etablering av eit beredskapsteam mot mobbing i Lærdal kommune. Etableringa er resultat av prosjektarbeid via KS og FUG nasjonalt der det starta med 4 pilotkommunar. Les meir her: http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/mobbing/beredskapsteam-mot-mobing/

Kort informasjon om kontaktpersonar og arbeidet i Lærdal kommune, les her

Mål, mandat, organisering, les her