Nytilsett einingsleiar på helse og omsorg i Lærdal

Hrafnhildur Yr Elvarsdottir

Hrafnhildur Yr Elvarsdottir er tilsett som einingsleiar for pleie og omsorg i Lærdal. Ho vil få ansvar for både sjukeheimen, heimesjukepleien og heimehjelpa. Hrafnhildur har vore tilsett som leiar på Lærdal bu og omsorgsheim og Lærdal kommune er glade for å ha Hrafnhildur med på laget. Dette er ein del av omorganiseringa innan pleie og omsorg.

Arne Johansen
kommunalsjef helse og omsorg