Bli med på tur til Jeriko og Palestina i november

Jeriko

November er ei ypparleg tid for ei reise til varmare strøk. I dagane 2.-10.november kan du bli med Vennskap Jeriko-Lærdal på ei heilt spesiell reise til Jeriko og andre reisemål i Palestina/Israel. Turen varer i ni dagar og går fyrst og fremst til vennskapsbyen Jeriko, men Betlehem, Jerusalem, Nasaret, Genesaretsjøen og Daudehavet står også på programmet. Dette blir med andre ord eit heilt spesielt høve til å oppleva bibelsoga på nært hald. 

Det blir også ei spesiell oppleving å koma til vennskapsbyen vår – både for dei som har vore der før og kan treffa att venner og kjende, og for dei som får oppleva den store gjestfriheita der for fyrste gong. Eit høgdepunkt i programmet blir feiringa av 20-årsjubileet til vennskapsavtala mellom Jeriko og Lærdal, som vart underskriven i 1997.

Vi bur alle åtte nettene på Oasis Hotel i Jeriko. Det er eit flott hotell med eit fantastisk badeanlegg. Dei som blir med på turen som turistar for eiga rekning står fritt i om dei vil vera med på det opplagde programmet dag for dag, eller om dei til dømes vil slappa av ein dag eller to på hotellet. 

Turen kostar kr. 12 000.- for dei som bur på dobbeltrom og kr. 15 000.- for dei som bur på enkeltrom. Dette inkluderer reisa Lærdal-Jeriko tur/retur med buss og fly, overnatting med frukost og omvising i Jeriko. Utgifter til bussturar, inngangsbillettar, andre måltid o.a. der nede kjem i tillegg.

Vi har undersøkt ulike billettalternativ, og det er mest truleg at vi reiser med Aeroflot og har ei mellomlanding i Moskva. Reiseruta blir da slik:

Torsdag 2. november:
Avreise med buss frå Lærdalsøyri            kl. 06.00
Fly frå Gardermoen                                   kl. 13.05
Mellomlanding /ventetid i Moskva 2 timar
Ankomst Tel Aviv                                      kl. 22.45 (21.45 norsk tid)
Ankomst Jeriko                                        ca. kl. 01.00

Fredag 10. november:
Avreise med buss frå Jeriko                      kl. 08.00
Fly frå Tel Aviv                                          kl. 13.10
Mellomlanding / ventetid i Moskva 2 timar
Ankomst Gardermoen                               kl. 21.05
Ankomst Lærdal med buss                       ca. kl. 03.00

Desse reisetidene kan sjølvsagt bli litt endra når vi tingar billettane endeleg, men i så fall får alle i reisefølgjet melding om det i god tid. Dei i reisefølgjet som ikkje bur i Sogn, reiser til og frå Gardermoen på eiga hand og gruppa der.  

Påmeldingsfrist: 20. juni. Påmelding til:
Lasse Sælthun - 91 18 16 65 – seltun@online.no eller Anna J. Avdem - 47 64 25 32 – anna@avdem.no

Ynskjer du meir informasjon, må du også ta kontakt med ein av oss. Vi svarer på store og små spørsmål etter beste evne. Ta ikkje minst kontakt dersom du er interessert, men likevel usikker.