Hundelufting på idrettsanlegg

Bøtte med hundedrit

Tekniske tenester minner om at hundelufting ikkje er tillate på kunstgras, fotballbane og idrettsanlegg. Alle idrettsanlegg er meint å vera ein leikeplass/idrettsarena for born, unge og vaksne. Me ber alle respektere skilt at hundar ikkje har tilgang på idrettsanlegga.

Bilete i artikkelen er ei bøtte med hundedrit plukka på kunstgras og fotballbana på ein dag.