Veterinærvakta i ÅLA - endring

Kalvar

Veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland har ikkje lenger avtale med Veterinærvakta i Lærdal AS v.Haugo. Veterinærvakta i Lærdal AS har framleis klinikk og butikk på Lærdalsøyri.

Den kommunale veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland har pr i dag avtale med veterinærane Marte Kryvi og Ingrid Hval. Dei er å treffa på telefon 57006380. For å nå veterinærane som har vakt må dette telefonnummeret nyttast.

Felles Landbrukskontor ÅLA