Folkemøte om Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Lærdal - 1.oktober kl 18.00Det vert arrangert folkemøte om "Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Lærdal" måndag 1.oktober kl 18.00 på Borlo Bygdetun.

Enkel servering