Ledig stilling som fagsjukepleiar

100 % fast stilling som fagsjukepleiar i pleie og omsorg i Lærdal. Stillinga vil ha to faste dagar administrative (40 %) og resten i turnus med helg.
Stillinga er ledig frå 19. august 2019.

Søknadsfrist 29.08.2019