Førehandsrøysting

Vallogo

Kommune- og fylkestingsvalet 2019

Dersom du ikkje har høve til å møte fram i vallokalet på valdagen kan du førehandsrøyste på rådhuset i tida frå 12. august til og med 6. september.

Stad: Rådhuset – servicesentralen

Tid: Måndag – fredag kl. 10.00 – 14.00
       Torsdag 29. august kl. 10.00 – 18.00
       Laurdag 31. august kl. 11.00 – 14:00

Ambularande røysting

Veljarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve til å førehandsrøysta på rådhuset
kan få førehandsrøysta i heimen/eller der dei oppheld seg. 

Ta kontakt med Anne Marie Mo, sekretær for valstyret på tlf. 901 84 720.

Frist for avtale er tirsdag 3. september 2019.

Ta med valkortet når du ynskjer å førehandsrøyste!

Jan Geir Solheim
leiar i valstyret