KUNNGJERING AV VALTING 2019

Vallogo

I Lærdal kommune vert det halde val til kommune- og fylkesting måndag 9. september.

 

Det vert røysting på følgjande stader og tider:

Rådhust for Lærdalsøyri krins …………………….. kl. 10.00 – 20.00

Ljosheim for Rikheim og Ljøsne krins ………...      kl. 10.00 – 18.00

Borgund skule for Berge krins ……………………   kl. 10.00 – 18.00

Institusjonar:

Det vert førehandsrøysting på institusjonane:

Lærdal sjukehus torsdag 5. september frå kl. 10.00 – 11.00

Lærdal bu- og omsorgsheim torsdag 5. september frå kl. 12.30 – 13.30
 

Jan Geir Solheim
leiar i valstyret