Ledige stillingar i pleie- og omsorg

Vikariat 50% demenskoordinator og 50% sjukepleiar/vernepleiar
Soneleiar/sjukepleiar

Fullstendig utlysingstekst vikariat 50% demenskoordinator og 50% sjukepleiar/vernepleiar med søknqadsfrist 24.09.2019

https://laerdal-visma.alav.no/recruitment/opening?4

Fullstendig utlysingstekst soneleiar/sjukepleiar med søknadsfrist 23.09.2019

https://laerdal-visma.alav.no/recruitment/opening?6