Redusert bemanning for byggjesakshandsaming

byggesak

 

 

Me har i ein periode på nokre veker framover redusert bemanning for byggjesakshandsaming. Me ber om at alle spørsmål kring byggjesaker i denne perioden vert retta mot planleggjar Monika Lysne, tlf. 90516686/epost: monika.lysne@laerdal.kommune.no. Søknadar skal som vanleg sendast via postmottaket i kommunen: post@laerdal.kommune.no eller Lærdal kommune, postboks 83, 6996 Lærdal.

Det må i somme saker påreknast noko meir sakshandsamingstid enn vanleg. Me vil og minne om Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider, der ein kan finne svar på det meste innanfor byggjesakshandsaming. Nettsida finn ein her: https://dibk.no/