Stenging av vassforsyning

Vasskrane

I samband med vedlikehald av vassleidning og brannhydrant vert vatnet stengt for følgjande adresser onsdag 6. november i tidsrommet 10:00 – 16:00

                              Sviggum 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 og 13
                              Skulevegen 52, 54
                              Øyane 20
                              Sekleppvegen 17

Abonentane bør tappe seg nødvendig vatn på førehand.
Når vatnet kjem tilbake kan det vere luft i røyrene og vatnet kan vere litt misfarga. Du bør la vatnet renne litt for å få vekk luft og farge.

Me beklagar ulempene dette måtte medføre.

 

Lærdal kommune
Teknisk drift