Arbeid med vassforsyninga

Det pågår for tida arbeid med vassforsyninga i Lærdal sentrum.
Det er ikkje farlig å nytte vatnet mens arbeidet pågår.

Tekniske drift