Ledig stilling som soneleiar i pleie og omsorg - 2. gongs utlysing

Pleie og omsorg består av heimesjukepleie, heimetenester, omsorgsbustadar og sjukeheim.

Me har ledige to stillingar som soneleiarar i 100 % stilling med søknadsfrist 13.12.2019.