Stumpe røyken?

Kaste snusboksen?

Friskliv

 

Nytt år, nye moglegheiter. Skal 2020 bli året du lukkast med nyttårsforsettet?

Frisklivssentralen i Lærdal tilbyr tobakkfrikurs og ynskjer å få kontakt med deg som er motivert for å slutte å røyke eller snuse.

På kurset vil du få høve til rettleiing frå tilsette ved Frisklivssentralen i tillegg til at du får dele erfaringar og hente støtte frå andre i same situasjon.

 

Vil DU slutte? Send ein SMS til 900 35 954 så tek me kontakt.

Helsing Iris og Kristin, Frisklivssentralen i Lærdal