Endring i tømmedag for rute 309

Simas

Tidligare rute 310 er endra til rute 309 og tømmedag er endra frå fredag til torsdag.


Miljøstasjonen på Grandane er open kvar tysdag mellom kl. 12.00 og 18.00