Stenging av deler av Skulevegen

asfaltering


I samband med asfaltering ved Lærdalsøyri skule vert vegen forbi skulen stengt tysdag og onsdag for gjennomkøyring. Det vil bli skilta omkøyring via Einemo.