Rådhuset held stengt fram til 15.08.2020.

Lærdal rådhus


Sentralbordet er ope mellom kl.08.00 - 15.00. 
Besøk på huset må avtalast med sakshandsamar.

Det vert ikkje høve til å ha politiske møter på rådhuset.