Innkalling, sakspapir og møtebok til møte i kontrollutvalet 15.6.20