Møte i formannskapet og kommunestyret 18.06.2020

Møte i formannskapet kl. 09.00
Møte i kommunestyret kl. 10.00

Kommunestyret vert halde i Lærdal kulturhus og er ope for tilhøyrarar.