Kontakt med NAV

NAV


Ein kan nå NAV-kontoret i deira kanalar på telefon 55 55 33 33 og på www.nav.no via Dialog, Chat og spør oss.   

For dei som treng kommunale tenester frå NAV: Så lenge rådhuset i Lærdal er stengt grunna Korona-tiltak, kan du ringje sentralbordet 57 64 12 00 for å gi beskjed om at du treng time.
NAV ringjer deg opp og tildeler time.