Høgt vassforbruk

Spredar

 

På grunn av godværet i Lærdal og stort forbruk til vatning, er det redusert kapasitet i Lærdal vassverk.

Vi oppmodar difor alle om å spara på hagevatning slik at vi slepp innfæring av forbod mot vatning. Unngå at slangar vert liggande å renne unødig, men bruk spredarar med måtehald.


Teknisk drift