Opning av kulturhuset og kyrkja

Vi opnar kulturhuset i dag mellom kl. 11.00 - 13.00 i samband med drukningsulukka onsdag.

Kyrkja vil være open for alle i dag frå 15.00 - 17.00.

Kriseteamet er tigjengelig ved behov på tlf. 40 43 96 78

Kriseteamet