Leigekøyring har slik definisjon i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5;
- transport mellom bilveg og hytte,
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6

Leigekøyring i Lærdal kommune:
I tidsrommet 2022-2024 har Lærdal kommune tildelt tre løyve for ervervsmessig transport med snøscooter.

Fylgjande har løyva:
Ole Magne Skårheim - telefon: 92 03 60 15
Anders Walla - telefon: – 90 82 19 19
Lærdal Rødekors, Hjelpekorpset - telefon: 94 27 79 52