Dokumenta er lagt ut på følgjande stader:
 
- Lærdal rådhus tenestetorget
- Lærdal folkebiblioteket
- Borgund nærbutikk
- Ljøsnabui
- www.laerdal.kommune.no
 
 
Ev merknader må sendasat til Lærdal kommune, Øyraplassen 7, 6887 Lærdal, eller
post@laerdal.kommune.no innan 12. desember 2021.
 
Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 skal handsamast i Lærdal kommunestyre 16. desember 2021.
 
Audun Mo
Ordførar.