Føremålet med stimuleringstilskotet er å medverke til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake område.
 
Lærdal kommune forvaltar veterinærvakta for Årdal, Lærdal og Aurland. Det er for 2022 krav om deltaking i klinisk veterinærvakt i denne vaktordninga for å kunne motta stimuleringstilskot.
 
Søknad om stimuleringstilskot skal sendast til
Lærdal kommune, Øyraplassen 7, 6887 Lærdal 
eller på e-post    
Søknadsfrist: innan 3.2.2022.
 
Informasjon om tilskotsordninga finn du her.