Drive Norge har søkt om Bufdir tilskotsordning via Lærdal kommune og har no fått tak i ein lokal Drive Coach, Tom Stian Finden som skal gjennomføre tilbode i lag med Gaia Nesheim. Tilbodet er retta mot 5.-7.klasse med 25 plassar kvar dag. Meld dykk på til leik og moro i haustferien.
Meir info her