Lærdal frivilligsentral, Røde kors og pleie og omsorg har derfor gått saman for å kunne tilby fylgjande annakvar fredag:

10:30               Du vert henta heime med drosje/ bil, bilen går frå Mo 10:30

10:45-11:45    Handletur på Øyri

11:45               Velkommen sosialt samvær på aktivitetstova

13:30               Middag og dessert, saman med bebuarane i omsorgsbustadane

14:30               Retur  med drosje/ bil

          

Drosjen/ bilen vil starte på Mo, og plukke opp dei som ynskjer å vere med. Bindande påmelding innan torsdag  kl 12:00 same veka til Guro på aktivitetstova, tlf: 404 00 539   
Treng du skyss er det fyrstemann til mølla prinsippet, maks fire personer pr. gong.

Eigenandel:     Tilbod med middag og skyss – 250,-

                        Tilbod med middag – 150,-

Dato for middag:

  • 21. oktober
  •  4. november
  • 18. november
  •  2. desember
  • 16. desember

Velkommen!