Kven leiar treninga? 

Treninga vert leia av frivillige instruktørar som er kvalifiserte gjennom kurs og som vert rettleia av fysioterapeut. 

 

Oppstart: Onsdag 9.november kl. 12.00.-13.00. 

Stad: Gymsalen ved gamle Ljøsne skule. 

Det vert kaffistund etter treninga.