Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Årsbudsjett 2023 og prisliste 2023 vert i samsvar med kommunelova § 14-3 lagt ut til offentleg frå 28. november til 12. desember på følgjande stader: 

- Lærdal rådhus tenestetorget
- Lærdal folkebiblioteket
- Borgund nærbutikk
- Ljøsnabui

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Årsbudsjett 2023 

Gebyrhefte

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for 2023

Ev merknader må sendast til Lærdal kommune, Øyraplassen 7, 6887 Lærdal, eller post@laerdal.kommune.no innan 12. desember 2022.