• Alle kan bli betre til å tenkja branntryggleik. Det viktigaste du kan gjer for branntryggleiken i heimen, er å sjekke at alle røykvarslarane i bustaden verkar som dei skal, og at dei kan høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er lukka.
     
  • Levandelys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i jula, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å teste røykvarslarane og å byte batteri på Røykvarslardagen 1. desember, seier Svein Ove Åmås.

Det er fleire forskjellige typar røykvarslarar. Nokre har ein «test»-knapp som ein kan trykkja på for å sjekka om det kjem pipelyd. Andre har eit brannalarmanlegg som seier i frå automatisk viss ein må byte batteri. Finn ut av kva for ein type du har heime, test røykvarslaren og byt batteri viss det er behov for det.

røykvarslerdagen.no finn du nyttiginformasjon om tiltak som gjer branntryggleiken betre.

 

Kontaktperson:
Svein Ove Amås
Branninspektør

Tlf. 97 57 84 90