14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Viktige telefonnummer

 

Etatnamn Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Krisenteret i Sogn og Fjordane                                       Døgnvakt
57 74 36 00                      

 

Etatnamn                                                                            Telefonnummer
Legevakt 116 117                             
Heimesjukepleie, vakttelefon 95 81 95 90
Lærdal lensmannskontor 02800
Veterinærvakt 57 00 63 80
Kommunalteknisk vakttelefon 97 05 74 80
Kriseleiing i Lærdal kommune  99 46 88 00