Borgarleg vigsel

Stortinget har vedteke lovendringar i ekteskapslova som skal tre i kraft frå 01.01.2017. Endringane medfører at borgarleg vigsel vert overført frå tingrettane til kommunane. Les meir her