Hovudarbeidsoppgåver:

Barnehagetilbodet i Borgund barnehage
Barnehagetilbod til flykningar og innvandrarar ved Borgund barnehage
Spesialpedagogiske førskuletiltak ved Borgund barnehage