Hovudarbeidsoppgåver

Obligatorisk undervisning for grunnskuleborn 1.-7. klasse ved Borgund skule
Spesialundervisning etter sakkunnig vurdering ved Oppvekst Borgund
Opplæring av barn frå språklege minoritetar ved Oppvekst Borgund
Barnehagetilbodet i Borgund barnehage
Barnehagetilbod til flykningar og innvandrarar ved Borgund barnehage
Spesialpedagogiske førskuletiltak ved Borgund barnehage
Skulefritidsordning (SFO)