Brannsjef

Lærdal kommune kjøper tenester hjå Årdal kommune.

Brannsjef: Gaute Johnsgaard

gaute.johnsgaard@ardal.kommune.no