Bruk av open eld


Totalforbodet mot bruk av open eld er oppheva, men me viser til aktsomheitsplikta.  § 3 i Forskrift om brannførebygging