Byggesak

Byggesak

Byggesøknader skal sendast til post@laerdal.kommune.no for vidare behandling. Forenklinga av byggereglane den 1. juli 2015 kan gi deg meir friheit til å byggje utan søknad, men du får også meir ansvar. Plan og bygningslova med forskrifter gjeld framleis fullt ut. På nettsida til Direktoratet for byggkvalitet finn du mykje rettleiing om byggereglar.
Du må sjølv syte for at det du ønskjer å byggje er i tråd med lovverket.

Det er også viktig å ta hensyn til reguleringsplan og/eller kommuneplan i det aktuelle området.

Ta gjerne kontakt dersom spørsmål.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeida ein vegvisar. Vegvisaren hjelper deg å sjekke ut om du kan byggja utan å søkje
 

Det er utarbeidd informasjonsark for:

Meir informasjon om byggjereglar kan du finne her.

Du kan søke  elektronisk på heimesida under skjema.