Når du skal logge deg inn i kvalitetssytemet må du har eit brukarnamn og eit passord.
Dette får du ved å ta kontakt med leiar for di eining

For å komme til compilo kvalitetssystem trykk her

 

Har du gløymt brukarnamn og/eller passord, ta kontakt med:
Renate Fossen i tenestetorget eller Amund Øvstetun på IKT