Felles landbrukskontor ÅLA

Landbrukskontoret i Lærdal har ansvaret for landbruksforvaltninga i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland. 
Kontorstad er Lærdal rådhus med avdelingskontor i Aurland rådhus.

Landbrukssjef: Magnhild Aspevik magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no  

Sakshandsamar: Solgun Haugen solgun.haugen@laerdal.kommune.no 

Sakshandsamar: Marianne Nygård marianne.nygard@laerdal.kommune.no

Viltforvaltar: Knut Fredrik Øi knut.fredrik.oie@laerdal.kommune.no


Prosjektleiar - Prosjekt sau og utmark: Håvard Øyrehagen havard.oyrehagen@laerdal.kommune.no

Hovudarbeidsoppgåver:

  • Lovforvaltning
  • Saksbehandling, kontroll og tilsyn av kommunale og statlege tilskotsordningar
  • Landbruksfagleg rettleiing og planlegging
  • Motorferdsel i utmark
  • Viltforvaltning
  • Fiskeforvaltning
  • Bygdeutvikling og Innovasjon Norge