14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Endra rutinar hjå Felles Landbrukskontor ÅLA

Beitelandskap

Landbrukskontoret forvaltar mange tilskotsordningar som gjeld tiltak og aktivitetar på landbrukseigedomar, og i den samanheng har me fram til no vore behjelpelege med å fylla ut og senda inn søknadar. T.d. søknad om produksjonstillegg.

Frå no er dette tilbodet endra. Søkjarane kan ikkje lenger komma innom kontoret for å få hjelp til å senda inn den elektroniske søknaden.
Me svarar sjølvsagt på spørsmål og rettleiar dei som skal søkja, men du er sjølv ansvarleg for å sende inn søknad. 

Om det er ynskjeleg å treffa sakshandsamar på landbrukskontoret, må det avtalast eit møte. Rådhuset er diverre ikkje ope inn til sakshandsamarane lenger, berre inn til servicesentralen.

Alle er velkomen til å ta kontakt med oss om små og store spørsmål. Me hjelper deg so godt me kan!

Felles Landbrukskontor ÅLA