I samsvar med kommunale retningsliner for motorferdsel i utmark, lyser Årdal kommune ut 4 løyver for ervervsmessig snøscooterkøyring i perioden 2023 – 2025.

Skriftleg søknad skal sendast til:

Årdal kommune

Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen

eller postmottak@ardal.kommune.no

Søknadsfrist: 1. september 2022