Fagrådet for gamle Lærdalsøyri 2017-2020


Guro Nesse, sekretær - guro.nesse@laerdal.kommune.no
Helge Furnes Samuelsen, sivilarkitekt 
Jan Arve Lund 
Arvid Aarethun 
Jon E. Tamnes 

Varamedlemmer for Arvid Aarethun og Jon E. Tamnes:

Gunn Hauge 
Ove Ingvar Feidje

All post til fagrådet skal sendast til:  post@laerdal.kommune.no