Formålet med tilskotsordninga er å styrka landbruket i verdsarvområden. Dette er lagt til grunn for kommunen sin tildeling av midlar.
Me har fått inn mange gode søknadar, og det er løyvd midlar til mange gode tiltak. Samla har me løyvd kr 4.184.074. Like vel er det gode tiltak som ikkje kom opp i prioriteringa for tildeling av midlar ved årets tildeling.

Bøndene i Nærøyfjorområde legg ned ein god og viktig innsats for å ta vare på landbruket i verdsarvområde og produksjon av mat.

Søknadar 2020