Framlegg til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. PDF document ODT document

Innspel eller merknadar til framlegget kan sendast til post@laerdal.kommune.no innan 15. mars.

Årets utlysing av kulturmidlar vert basert på dei nye retningslinjene. Frist for søknad vert difor forskyvd slik at søknadsfrist ikkje vert før i mai. Endeleg frist for å søke kulturmidlar vert sendt ut til lag og organisasjonar og gjort kjend på Lærdal kommune sine nettsider.