Frivilligsentralen

Kontaktperson:
Anne Kristin Evensen
mobil: 90 26 88 34

Gruppeaktivitetar

Hjelp og støtte til einskildpersonar

Samarbeid med alle tenestene på Doktarheimen, kultur, oppvekst, PLO